Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cílem projektu je vytvořit unikátní platformu „Inovativní a aditivní technologie výroby“, která bude řešit tři interdisciplinární (mezioborové) výzkumné záměry a jejich dílčí aktivity:

  1. Pre-Processing (příprava procesu a podkladů pro 3D tisk)
  2. Processing (3D tisk)
  3. Post-processing (následné úpravy vytištěných návrhů)

vyzkumne-zamery-1

Schéma a provázanost výzkumných záměrů DMS

Tři výzkumné záměry projektové žádosti se budou zabývat převážně základním a průmyslovým výzkumem, jejichž kvalita je srovnatelná v mezinárodním měřítku a mají potenciál k budoucímu využití v aplikační sféře nebo navázání dlouhodobé spolupráce s aplikační sférou.

Tři výzkumné záměry budou řešeny dílčími aktivitami. Jejich přehled a provázanost napříč projektem je znázorněno na obrázcích níže.

vyzkumne-zamery-2

Přehled výzkumných záměrů, dílčích aktivit a jejich vzájemná provázanost napříč platformou Inovativní a aditivní technologie výroby

vyzkumne-zamery-3

Konkrétní výzkumné záměry a dílčí aktivity