Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit unikátní platformu „Inovativní a aditivní technologie výroby“ řešící multioborovou problematiku, která podpoří a prohloubí intenzitu dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Hlavní myšlenkou projektu je rozvoj a vznik nového partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Projekt bude řešit výzkumné aktivity v oblastech 3D tisku kovů z kovových prášků laserovou technologií SLM (Selective Laser Melting) a kompozitních materiálů technologií FDM + CFF (Fused Deposition Modeling + Continuous Fused Fabrication) prostřednictvím nově vybudované laboratoře s dostupnou infrastrukturou umístěnou v prostorech žadatele projektu.

Klíčovými aktivitami projektu jsou obousměrný přenos jedinečných znalostí, zkušeností a know-how zapojených subjektů, připravit a vytvořit strategii dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry, realizovat společně výzkumné aktivity a záměry, prohloubit dosavadní spolupráci a rozvíjet novou spolupráci s aplikační sférou – subjekty, které mají sídlo na území ostravské aglomerace ITI a vznik a rozvoj společného výzkumného pracoviště.

Přidanou hodnotou projektu je rozvoj nových technologických řešení (3D tisk kovů a 3D tisk kompozitních materiálů) a inovativních technologií s vazbou na aktuální technicko-technologické požadavky ve strojírenském průmyslu. Tyto technologie ostravská aglomerace ITI postrádá a řada firem o ně projevuje značný zájem. Projekt umožní vytvořit unikátní kvalifikovaný odborný tým schopný řešit konkrétní zadání z praxe a uskutečňovat obousměrný přenos společných znalostí, zkušeností a výsledků do aplikační sféry.

Realizace projektu a poskytnutá dotace podpoří obousměrný přenos znalostí z vědecko-výzkumné činnosti, přenos poptávky a požadavků z aplikační sféry směrem k výzkumným organizacím, rozvoj specifických odborných dovedností výzkumných pracovníků v oblastech 3D tisku řešených v univerzitním prostředí ve spolupráci s odborníky ze zahraničních univerzit, společností a firem z ostravské aglomerace. Projekt vytvoří unikátní mezioborovou platformu napříč výzkumnými pracovišti univerzit a firem, která bude poskytovat ucelená technologická řešení z korozivzdorných ocelí (kovových slitin) a kompozitních materiálů. Aditivní výroba je multioborovou problematikou vyžadující společná řešení konstruktérů, technologů, metrologů, metalografů, povrchových inženýrů a dalších specialistů s vysokým technickým vzděláním. S 3D tiskem souvisí i nezbytné procesy, a to nový kreativní přístup v konstrukčním navrhování (využití topologické optimalizace a navrhování bionických konstrukcí), příprava výroby a výrobního procesu a postprocesní úpravy (tepelné zpracování, třískové obrábění na CNC obráběcích strojích, povrchové úpravy, 3D měření a 3D skenování).

Základní informace o projektu:

 • Název projektu: Inovativní a aditivní technologie výroby – nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů
 • Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407
 • Doba realizace: 1. listopadu 2018 – 30. června 2022
 • Manažer projektu: doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
 • Výkonný ředitel: doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
 • Administrátor projektu: Ing. Kamila Holubcová, Ph.D.
 • Garanti výzkumných záměrů:
  • prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
  • prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
  • prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.