Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Polytechnika Ślaska Gliwice

Současný výzkum Politechniki Ślaske v Gliwicích je zaměřen na několik odvětví, do kterých spadá modelování a simulace vlastností materiálů, studium jejich korozní odolnosti pro automobilový průmysl. Velkou oblastí je vytváření nových struktur a vlastností povrchových a podpovrchových vrstev inženýrských materiálů. Institut inženýrských materiálů a biomateriálů disponuje kvalitně vybavenými laboratořemi, kdy s jejich využitím lze navázat na výzkum a snažit se o rozšíření současného stavu poznáni v rámci řešeného projektu.

Výzkumná činnost instituce bude zaměřena na zpracování materiálů, mechanické testování neželezných kovových materiálů, kompozitních a nanostrukturních materiálů, fázových přeměn a dále zkoumání fází při různých výrobních procesech a jejich funkční vlastnosti. Vědecko-výzkumná činnost se zaměří na tepelně upravené díly, termo-chemické a termo-plastické přeměny, PVD a CVD procesy při tvorbě povlaků pomocí laserové přetavovací a legovací metody. Vědecko-výzkumné aktivity věnuje elektronové mikroskopii. Institut a další pracoviště univerzity jsou schopny kapacitním a technickým vybavením zajistit projektovou výzkumnou aktivitu 3 – Postprocessing.

Žilinská univerzita v Žilině

Vědecko-výzkumní pracovníci Žilinské univerzity v Žiline se zabývají opracováním a zpracováním materiálů vyrobených aditivní technologií. S tím souvisí i hodnocení povrchu a mikrostruktury vzorků s využitím nedestruktivních metod na principu rentgenové difrakce. Důležitou oblastí výzkumu je i analýza mechanických vlastností materiálů s využitím vysokofrekvenční metody.

Vědecko-výzkumná činnosti Katedry obrábania a výrobnej techniky bude zaměřena na vyhodnocení jednotlivých parametrů integrity povrchu, a to zejména na zbytková napětí obsažená v povrchu. Pracoviště je dále vybaveno vysoce kvalitními měřícími stroji pro skenování a vyhodnocení topografie získaných povrchů. Vědecko-výzkumná činnost pracoviště bude zajišťovat klíčovou aktivitu č. 3 – postprocessing.

Fraunhofer, Institut für Werkzeaugmaschinen und Umformtechnik IWU

Institut ve Fraunhoferu je leaderem v oblasti inovací a výzkumu v aditivních technologií. Institut rozvíjí potenciál, vyvíjí nová řešení a vylepšuje dostupné technologie ve vědě a výzkumu. Cílem spolupráce v rámci projektu bude posílit inovační kapacitu a dosažitelný potenciál společností a podpořit tak spolupráci s ohledem na požadavky praxe v základním a průmyslovém výzkumu a to na mezinárodní úrovni.

Výzkumná činnost instituce bude zaměřena na zpracování materiálů, mechanické testování konceptů z ocelových materiálů různých parametrech skenování. Vědecko-výzkumná činnost se zaměří na chování materiálu po tepelném zpracování a vnitřní defekty zejména pórovitost. Výzkumné aktivity budou zohledňovat nové přístupy konstruování forem s konformním chlazením, které zvyšuje účinnost vstřikolisovacích forem a prodlužuje jejich životnost. Vědecko-výzkumné aktivity věnuje elektronové mikroskopii. Vědecko-výzkumná činnost institutu se prolíná ve všech výzkumných aktivitách.

V-Nass

Společnost V-NASS, a.s. dlouhá léta se udržuje mezi nejlepšími výrobci přesných strojních dílů nejen na území ČR, ale i ve světě. Firma se dlouhodobě zaměřuje na velmi přesnou a technologicky náročnou výrobu strojních dílů v různých oborech. Zejména se jedná o díly pro podmořskou těžbu ropy, díly pro jaderné elektrárny a díly pro stroje.

S firmou je vytvořena spolupráce v oblasti aditivní výroby 3D tisku práškových kovů. V rámci této spolupráce je také návaznost na tvorbu bakalářských a diplomových prací, které jsou svým obsahem hodnoceny jako přínosné jak do oblasti VaV, tak i do průmyslu. Velkou výzvou a snahou bude více přiblížit aditivní technologii praxi a zvýraznit její pozici na trhu práce.

Brebeck Composite

BREBECK Composite s.r.o., firma založena roku 2011, je výrobcem produktů z karbonových, skelných a aramidových vláken pro automobilový a letecký průmysl a motorsport. Společnost navrhuje a vyrábí různé formy a díly, které jsou tvořeny v nejnovějších dostupných softwarech. BREBECK Composite spolupracuje například s Audi Sport, Porsche, BMW M GmbH, aj. a je sponzorem Formula Student, VŠB – TU Ostrava nebo např. Dakar Rally.

Dk metal prominent

Dk metal prominent s.r.o. je konstrukčně výrobní firmou specializující se na výrobu soustružených a frézovaných kovových i nekovových dílů, aplikací 3D tisků do průmyslu, konstrukcí, vývojem přípravků a zařízení
a v neposlední řadě kooperací strojírenské výroby. Firma má vybaven strojní park klasickými stroji využívaných při kusové a malosériové výrobě. Součástí parku je i digitální odměřování os, které zajišťuje vyšší efektivitu práce. 3D tisk je podpořen CO2 laserem využívaným zejména na řezání a gravírování jak už kovových, tak i nekovových materiálů.

Advanced Metal Powders

Společnost Advanced Metal Powders byla založena za účelem vývoje a výroby nových superslitin na bázi Ti, Al, Ni mající uplatnění v hi-tech odvětvích. Disponuje potřebným know-how v oblasti výroby primárních polotovarů pro následnou atomizaci a úpravu prášků pro potřeby aditivní výroby.