Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

RESEARCH PLAN:
I. PRE-PROCESSING

Materiály, konstrukce, topologická optimalizace a bionické konstrukce

RESEARCH PLAN:
II. PROCESSING

Procesní parametry, technologie aditivní výroby SLM, SLS, FDM + CFF a LCA analýzy

RESEARCH PLAN:
III. POST-PROCESSING

Tepelné zpracování, dokončovací operace obráběním, svařováním, povrchové úpravy a kontrola a měření

Vítejte

Nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů.

logo-eu  logo-msmt

Projekt Inovativní a aditivní technologie výroby je spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, státního rozpočtu České republiky a VŠB-TUO.

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407.

Informace o výzvě jsou dostupné on-line.